Kamuoyu Açıklaması

Kamuoyu Açıklaması                                                                                                                                         

KOLLUK KUVVETLERİNİN KENDİ GÖREV ALANINDA HİZMET ETMESİ

Gümrüklerde ticaretin hızlı ve güvenli bir şekilde ilerlemesi ile yasal olmayan ticaretin engellenmesi, devletimizin bütünlüğünü tehdit eden, terör örgütlerinin gelir kaynağı olan; başta uyuşturucu, silah ve tütün mamulleri ile diğer kaçak eşyaların ülkemize yasal olmayan şekilde girişine engel olan gümrük muhafaza personeli 1859 yılından beri özveri ile çalışmaktadır. 

Gümrük Muhafaza personeli gümrüklü yer ve sahalarda kaçakçılığın men – takibi ile soruşturmasında görevli, Ceza Muhakemesi Kanununda dört adli kolluk biriminden birisi, Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatlarına göre 7/24 çalışma esasına göre mesleğini icra eden, tüm Türkiye gümrük bölgesinde operasyonel faaliyetlerde bulunan, gümrük sahalarında herhangi bir arama kararına ihtiyaç duymadan her türlü eşya, araç ve şahsı arama yetkisine sahiptir.

Ancak son zamanlarda; Ambarlı, Yalova, Mersin ve son olarak İzmir limanlarında yer alan gümrüklü yer ve sahalarda çalışma yapmak, yapmış oldukları çalışmaların takip ve kontrollerini gerçekleştirmek amacıyla emniyet personelinin Valilik Makamından alınan Onay ile görevlendirildiği ve görevlendirilen emniyet personeline her türlü teknik imkân konusunda kolaylık sağlanması amacıyla Gümrük Müdürlükleri ve Liman İşletme Müdürlüklerinin bilgilendirildiği anlaşılmıştır.

Liman ve sınır kapılarında yetkilerin gümrük muhafaza personelinde olduğuna dair mevzuatlara ilişkin bilgiler ise şöyledir;

  1. 10.07.2018 tarihli, 30474 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi‘nde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne; Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak, buraların takip ve muhafazasını sağlamak, gerektiğinde müdahalede bulunarak durumu adli mercilere intikal ettirmek. Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe sevk edilmesini sağlamak ve gümrük işlemleri bitirilmeden buralardan çıkmalarını önlemek görevi verilmiştir.
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 9. Maddesinde; Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir. Yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya derhal el konulur hükümleri amirdir.
  • Gümrük Yönetmeliğinin 72. Maddesinde; Gümrüklü sahaların giriş-çıkış noktaları ile görevin gerektirdiği diğer noktalarda gerek duyulması halinde nöbet yeri ve saha devriyesi oluşturabilirler. Gümrük muhafaza hizmetleri 24 saat esasına göre yürütülür denilmektedir.
  • İl İdaresi Kanununun 11/Ç. Maddesinde Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve üstlerinin il içine münhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak vali tarafından yerleri değiştirilebilir ve bundan hemen İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına bilgi verir hükmü amirdir. Yine aynı kanuna bağlı Sivil Hava Meydanları, Limanlar Ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev Ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında YönetmeliğinArama Yetkisi” başlığı altında yer alan 8. Maddede; Aramalar gümrüklü alanlarda gümrük ve gümrük muhafaza diğer sahalarda ise kolluk görevlileri tarafından yapılır hükümleri bulunmaktadır.

GÜMRÜKLÜ SAHALARDA YETKİ KANUNEN GÜMRÜK MUHAFAZA’DADIR

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ile 4 adli kolluğun yetki ve görev alanı belirlenmiş olup, her kolluğun kendi sorumluluk sahasında görevini yerine getirmesi asli görevidir. Yukarıda bahsedilen mevzuat göz önüne alındığında gümrüklü yer ve sahalarda yetkili kılınan Gümrük Muhafaza Teşkilatının görev sahasını başka bir kolluk teşkilatı ile paylaştırılmaya çalışıldığını izlemekteyiz.

Unutulmamalı ki tüm kurumlar Devletimize ve Türk Milletine hizmet etmek için kurulmuştur. Kurumlara tarihi çalışmaların getirdiği milli hafızayı ve görev sahasındaki kritik önemini görmezden gelmek memleketimize hizmet etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kadim bir kurumu olan Gümrükler Muhafaza Teşkilatının saygınlığına ve personelinin devletine hizmet edecek moral motivasyonuna zarar verilmemesi temennisiyle, liman ve sınır kapılarına Valilik Onayı ile görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin liman ve sınır kapılarındaki görevlendirilmesinin iptal edilerek, gümrüklü yer sahalarda mevzuatın yetki verdiği gümrük muhafaza personelinin hâkim kılınması gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

GMPD
Gümrük Muhafaza Personeli Derneği

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*