Hakkımızda

Gümrük Muhafaza Personeli Derneğimiz 24.11.2008 tarihinde Hatay Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından tasdik edilerek; Gümrük Muhafaza Teşkilatı mensuplarının yardımlaşma ve dayanışma çerçevesinde sorunlarını üst makamlara ileterek çözüm bulmak, bir vatan hizmeti olan kaçakçılıkla mücadelenin daha etkin ve verimli olabilmesi adına bu mücadelenin asli gücü olan teşkilatımız mensuplarının özlük haklarını, yetkilerini iyileştirmek için bağlı veya diğer kurumlarla temasa geçerek kazanım sağlamak maksadıyla kurulmuştur.

Kuruluş tarihinden itibaren göreve gelen yönetim kurullarımız merkez ve taşra birimlerimizde oluşturularak hizmetlerine devam etmiştir. 02.07.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile yeni yönetim kurulumuz oluşturularak, Teşkilatımızın menfaatlerini esas alan, merkez-taşra ayrımı yapmadan tüm meslektaşlarımızın sorunlarını önceliğe koyan bir bakış açısıyla, azimle görevine başlamıştır.

Önceki Yönetim Kurulu Başkanlarından Sn. Kenan PALALI, Sn. Ercan UĞURCAN, Sn. Haydar KARABABA, Sn. Muhammet ALTUNALAN, Sn. Alp Eren AKGÜL ve değerli Yönetim Kurulu Üyelerine dernek aracılığı ile Teşkilatımıza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı yönetim kurulumuzca teşekkür ederiz.

Gümrük Muhafaza Personeli Derneği Yönetim Kurulu