Meslektaşlarımızın yemek ve üniforma ihtiyacı

Gümrük Muhafaza Personeli Derneği olarak özlük haklarımızın takipçisi olduğumuz kadar teknik ve fiziki eksikliklerimizin de takipçisiyiz.

Bu kapsamda bugün; Bakanlığımız Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Lütfü KOP Bey ziyaret edildi.

TAŞRA ÇALIŞANLARININ ÜNİFORMA VE YEMEK İHTİYACI

Görüşmede taşra personelimizin kışlık üniforma ihtiyacı ve yemek ücretlerine adil bir düzenleme yapılması talebi iletildi.

Sayın Kop, üniforma için Bakanlıkça bundan sonraki yılları da kapsayacak şekilde kaynak ayrıldığını, en geç Aralık ayında dağıtımın gerçekleşeceğini, yemek fiyatları ile ilgili ise yönetmelik çalışması yapıldığını ifade etti. Sayın Başkanımıza yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederiz.
Derneğimiz olarak, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Lütfü Kop’a daveti ve desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.